Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Batının yeni hedefi Hemşin
07 Mart 2015 Cumartesi 18:34:00 / Kültür Sanat
Türkiye üzerinde bölücü akımların yeni hedefi Hemşin! İşte konuyla ilgili haberimiz:
16:48Rize`de `Çay Tadım Yarışması` Düzenlendi23:57Ankara`da Rize El Sanatları Festivali Başladı18:0274 Yıldır Günlük Tutuyor20:42 Seyyah Adem ÖZKÖSE Rize’li Gençlerle Buluştu20:39 Rize Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi Karadeniz Bölge 1.nincisi…00:34 TBMM Başkanı İsmail Kahraman Rize’de Konferans Verdi20:53Rize`de Öğretim Üyesi Evini Kütüphaneye Dönüştürdü22:46Sütlüoğlu Üniversiteli Gençlere Çaykur’ u Anlattı22:40 ÇAYKUR Çayın tarihi serüvenini gözler önüne seriyor00:26 Semerkand Vakfı Rize Gönüllüleri`nden Muhabbethane Etkinliği düzenlendi.01:33 Üsküdar’da Rize Coşkusu01:56 10 Gün Boyunca Rize Kültürü Üsküdar Sergilenecek16:52 Fırtına Vadisi Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanıyor01:11 Rize Barosu Kadın haklarını anlattı


 Bir süredir sinsi şekilde Karadeniz Bölgesinde Güneydoğu’da yaşanan kaos ortamını oluşturmaya uğraşan bölücü emperyalistler Hemşin kartını çıkarmaya başladılar.

Bir yandan büyük çabalara rağmen  Laz bölücülüğünde başarı sağlayamayan emperyalistler, bu kez de Hemşinliler üzerinden Ermeni propagandasına başladılar.

Uluslararası istihbarat birimlerinin bu konuda önemli yatırımlar yaptığı; film, tiyatro ve kitap desteğinin yanısıra yurt içi ve yurt dışındaki bazı dernekler üzerinden de bölücü faaliyetlere büyük kaynaklar ayırdıkları biliniyor.

Özellikle sosyal medya üzerinden propagandayı genişleten bölücülere karşı,  33 dernek tarafından HEMŞİNLİLERİN DİKKATİNE başlıklı ortak bir bildiri yayınlandı.

Pazar53 olarak, bu tarz yaklaşımların, bölücülerin reklamlarının bir parçası olacağı gerçeğini göz ardı etmeden, sosyal medyada yayına verildiği için yorumsuz olarak, toplumsal bilincimizi güçlendirmek ve tehlikenin boyutuna dikkat çekmek amacıyla yayınlıyoruz:

İşte o bildiri ve imza atan kuruluşlar:

HEMŞİNLİLERİN DİKKATİNE

• Bölgemizde Ermenistan ve uzantısı kaynaklı Misyonerlik ve algı propagandaları yapılmaktadır.
• Bu konuda Karadeniz`in diğer kültürel gurupları gibi Hemşinliler de hedef gösterilmişlerdir.
• Çalışmalar gençlerin araştırmalarında "Ermeni Hemşinliler" algısı ve sempatisi yaratılması doğrultusundadır.
• Bu algı operasyonuna yöreden bazı sanatçılar ve kişiler bilinçli veya bilinçsiz destek vermektedirler.
• Bu propagandalar için özel ekipler gelmekte ve bölgede çalışma yapmaktadırlar.
• Kendilerince internet üzerinde kaynak yaratmak için sempozyumlar, söyleşiler ve kayıtlar yapmaktadırlar.
• Her şeyi kayda alıp kendi propagandalarına uygun hale getirmektedirler.
• Konuşulan bir lehçeyi Ermenicenin eski bir lehçesi gibi gösterip lehçenin içini Ermenice ile doldurmaktadırlar.
• Bütün bu çalışmalar neticesinde konu ERMENİSTANIN, TÜRKİYEDEN TOPRAK TALEPLERİ İÇERİSİNE KARADENİZİ DE DAHİL ETMESİNE KADAR GELMİŞTİR.
Bu ana başlıklar içerisinde yer alan ve aşağıda daha detaylı şekilde verilmiş olan bilgiler konusunda ilgili ve duyarlı tüm hemşerilerimizi/görevlileri bilgilendirmeyi ve uyarmayı aşağıda ismi geçen dernekler adına görev addetmekteyiz.
Saygılarımızla.
BÖLGEMİZDE ERMENİ MİSYONERLİĞİ VE PROPAGANDASI YAPILMAKTADIR
Bölgemiz üzerinde bir müddettir çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ve gerçek kişilerin desteği ile Ermeni sempatizanlığı yaratılmak üzerine başlatılmış olan faaliyetler, son zamanlarda şiddetini artırarak yüzlerce yıllık geleneklerimizi, değerlerimizi, milli coğrafyamızı ve dinimizi tehdit eder hale gelmiştir.
HEMŞİN BİR COĞRAFYADIR
Hemşin; Karadeniz’in zorlu coğrafik şartları içerisinde, yalçın dağların çevrelediği, yeşil vadiler içerisinde kurulmuş bir yerleşim yeridir. Yer olarak; Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli ve İkizdere ilçelerinin güney tarafında birleştikleri noktaya Baş Hemşin denilmektedir. Başhemşin ve buranın etrafını çevreleyen bölge yani Hopa,Fındıklı, İspir, İkizdere dolayları Hemşin bölgesi olarak adlandırılmaktadır.
Hemşin bölgesi ayrıca; Tarihi İpek yolunun güzergahı üzerinde bulunan ve bu yolu takip ederek gelen kavim ve boyların burada ikamet eden kadim halklarla birlikte yaşadığı bir alandır. Konar göçer yaşamın
bugün bile devam ettiği bu coğrafya da halklar; kendi özgün kültürlerini yaşamış ve yaşatmışlardır. Bugün; bu halklardan ve kültürlerden geriye kalan ise, bölgede etkin bir durumda olup diğer toplumlarla etkileşimini sınırlı tutan Müslüman Türkmen boyları ve kültürleridir.
HEMŞİNLİ KİMDİR
Bu bağlam da Hemşin bir coğrafi yerin adı dolayısıyla da Hemşinli bu bölgede yaşayan insanlara verilen ortak isimdir.
Hemşinliler; Anadolu mozaiği diye tarif edilen sözde bir bütünlüğün içerisinde ki azınlık bir halk değil, aksine Türkiye Cumhuriyetinin kurucu kadrosu içerisinde yer almış, Gurbetçilikleri ile, kazandıkları deneyimleri her ilimize yayılmış bir toplumdur.
Hemşinliler; bütün bu meziyetleri ile anılması gerekirken, son zamanlarda Ermenistan menşeli yoğun propagandalarının odak noktasında yer almaya başlamışlardır.
BÖLGEDEKİ ERMENİLERE NE OLDU
Bölgenin kadim halklarından olan İskitler, Kıpçaklar, Kumanlar, Hunlar, Çepniler, Peçenekler, Bulgarlar ve daha sonra yerleşen Türkmen boylarının dışında bölge halklarından biri de Ermenilerdir. Ermeniler ve Türkmen boyları bu bölgede aynı Anadolu coğrafyasında olduğu gibi yüzyıllarca beraber yaşamışlardır. Ermeniler uzun bir zaman dilimine yayılan göç hikayeleri ile Hemşin coğrafyasını terk etmeye başlamışlardır. Bu süreç 1877-78 Osmanlı-Rus savaşında Ruslar tarafında yer almalarıyla hız kazanmıştır. Ermeniler nüfusunun yoğun olduğu başta Erzurum, Ordu, Giresun, Samsun gibi büyük şehirlere ve Rusya`ya göç etmişlerdir. Bazılarının da Fransa ve Amerika`ya göç ettikleri incelenen yabancı arşiv ve gemi konşimentolarında ortaya çıkmıştır.
Günümüzde ise , Ermenistan ve dış kaynaklı bazı kişilerin o dönemlerde Ermenilerin yaşadığı yerler üzerinde çalışmalar yaptıklarını, Ermenilere ait izler arayıp kültürlerinin devam ettiğini ileri sürdüklerini, Hopa Hemşinlilerini konuştukları lehçe ile Ermeniceye bağlamaya çalıştıklarını, diğer bölgelerde yaşayanlara ise bu dilin unutturulduğu şeklinde ithamda bulunulduğunu ve bu yüzden buralarda hak sahibi olduklarını iddia ettiklerini görmekteyiz. Üstelik bu çalışmalara yöremizden bazı insanların da maddi çıkar karşılığında katkı sağladıklarını gözlemlemekteyiz. Film, Müzik, Festival gibi daha ziyade genç nesiller üzerinde Ermeni algısı ve sempatizanlığı oluşturacak şekilde başlatılan bu çalışmalar, Hopa Hemşinlilerinin konuştukları lehçe üzerinden büyük ivme kazanmıştır. Bu algi yaratma faaliyetlerine bazı yabancı vakıf,kurum ve devletlerin maddi destek verdikleri bilinmektedir.
LEHÇE SORUNU
Hemşin coğrafyasında yaşayan tüm Hemşinlilerden sadece Hopa Hemşinlileri, Ural-Altay diline göre bir lehçe ile konuşmaktadırlar. Bu lehçe bazı yanlı kişilerce Ermenicenin eski bir lehçesi olarak ileri sürülmektedir. Hemşin`ce diye tanıtılan bu lehçe üzerinden Ermenistan ile bağlantılar kurulmakta ve ortak etkinlikler yapılmaktadır. Bazı şarkıcılar Hemşince söylüyoruz diye Ermeni festivallerine katılmakta, Gruplar Ermenistan da konserler vermekte ve Ermeni algısının gençler üzerinde yaratılmasına destek sağlamaktadırlar.
Ayrıca dergi çıkartıyoruz adı altında Hemşinlilerin Türkçe olan tüm hikayeleri ve geçmişleri bu lehçeye aktarılmakta ve Hemşin`ce öğretiyoruz adı altında Ermeniceden bir çok kelime bu lehçeye sinsice monte edilmeye çalışılmakta ve gençlerin hafızalarında Hemşin`ce budur diye Ermeniceyle doldurulmuş bir dil yaratılmaya çalışılmaktadır.
HEMŞİN KONFERANSLARI
Tüm bu propaganda çalışmalarının bilimsel altyapısını oluşturmak ve yanlı kaynak yaratmak amacıyla Ermenistan da görevli kişiler ve yöremizde ki bazı kimseler ortak hareket etmektedirler. Uluslararası
fonlarca desteklenen hem Ermenistan hem de Türkiye de gerçekleştirilen ve belirli bir kesimin katıldığı çeşitli sempozyum ve konferanslar düzenlemektedirler.
Bu etkinliklerde yer alan kişiler kendilerini ve mensubu oldukları Hemşin toplumunu, Ermeni diasporasının bir parçası olarak göstermektedirler. Etkinlikler sonunda hazırlanan bildiri, makale ve konuşma kayıtları derlenerek yanlı kaynak belge haline getirilmeye ve araştırma yapan kişilerin karşısına "Hemşinliler Ermenidir" algısı yaratılmaya çalışılmaktadır.
İNTERNET DE HEMŞİNLİLER
Yaratılan bu planlı kaynaklar neticesinde Hemşinlileri merak eden kimselerin ve de KONUYA HAKİM OLMAYAN GENÇLERİMİZİN internet de yaptığı aramalarda karşılarına çıkan kaynakların büyük çoğunluğu Hemşinlileri; Hemşin Ermenisi ya da Müslüman Ermeni olarak göstermektedir.
İnternet sözlüğü olarak bilinen wikipedia`ya baktığınızda "Hemşinliler için; çıkış noktası Türkiye`nin Rize ve Artvin illeri olan, nüfusu yaklaşık iki yüz bin kişiden oluşan Ermeni kökenli halktır. Hemşinli tanımı Hemşin`de yaşayanları değil kendine ait ortak bir kültürü, dili olan topluluğu ifade etmektedir." denmektedir. Buna kaynak teşkil eden yazı ise maalesef dil bilmeyen bir kişinin kendiside alıntı olan yazısıdır.
Kendi ellerinde kaynak olmadığı için internet de buldukları tüm eski aile fotoğraflarımızı ve kültürel öğelerimizi , "İşte Müslüman Ermeni Hemşinliler" adı altında bir çok propaganda çalışmalarında dolgu malzemesi olarak kullanmaktadırlar.
HER ŞEYİ ERMENİLERE DAYATMAYA ÇALIŞMAKTALAR
Ermenistan`dan bölgemize sürekli ziyaretçiler gelmektedirler. Bu ziyaretçilere, bölgemizce malum bazı kişiler mihmandarlık yapmaktadırlar. Bu mihmandarlar aracılığı ile bu kişiler bölgeyi gezmekte, halkla iletişim kurmakta ve bölge insanının evlerine kadar girebilmektedirler. Bu kişiler topladıkları tüm bilgilerin her detayını cımbız`la ayıklar gibi sorgulayarak ortak kültür tespit etmeye çalışmaktadırlar. Hemşinlilerle zoraki bir bağ kurma niteliğindeki gezi notlarını, "Müslüman Ermeniler ile beraber olduk!" şeklindeki başlıklarla yazılara dökmekte, çektikleri filmlerle sunumlar oluşturmakta ve bunları internete taşıyıp her şeyi Ermeniceye ve Ermeniliğe dayandırma gayretleri ile yoğun bir propaganda yapmaktadırlar.
Müslüman Ermeniler ile beraber olduk! şeklinde internette yayınlanan bu propaganda niteliğindeki yazı ve filmlerde, misafire karşı olabildiğince sevecen yaklaşan hemşerilerimiz, olabildiğince sempatik görünüşleri ile fotoğraf ve filmlerde yer almaktadırlar ve hiç bir şeyden haberleri olmadıkları bu durumda adeta dolgu malzemesi gibi propagandalara alet edilmektedirler.
Kısaca her şeyimiz Ermeni propagandalarına alet edilmektedir.
DURUM BU KADAR VAHİMDİR...
BÜTÜN BU ÇALIŞMALAR PEŞİNDEN BÖLÜCÜLÜĞÜ GETİRMEKTEDİR
Bu çabaların neticesinde Ermenistan toprak talebine yakın bir geçmişte ilk defa Karadeniz Bölgesini de dahil etmiştir.
ERMENİSTAN TÜRKİYEDEN TOPRAK TALEPLERİ İÇERİSİNE KARADENİZİ DE DAHİL ETMİŞTİR
YETKİLİLERİN VE HEMŞİNLİLERİN DİKKATİNE
Bu tür oyunların ve genel propagandanın farkında olmadan bir parçası haline gelmemek için ve yüzlerce yıllık kültürümüzü yozlaşmaktan ve yok olmaktan korumak için bilinçli olmak ve gerekli önlemleri almak zorundayız.
Sözde Ermeni Soykırım iddialarının 100. yılı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğüne yönelik bu Etnik Bölücü faaliyetler üzerine daha fazla propaganda yapılacağı endişesi taşımaktayız. Etnik Bölücü Terörün Karadeniz’e taşınması amacı taşıyan bu propagandalar için sadece Hemşinliler olarak değil tüm Karadenizliler olarak uyanık olmalı ve bu işe araç olmamalıyız. Irkçılığın geçmişte dünyamızı savaşlara sürüklediğini unutmamalıyız. Kimsenin etnik aidiyetini sorgulamadığımız gibi, kimsenin etnik aidiyetini de değiştirmeye çalışmamalıyız. Dayatma kimlikleri reddederek; bildiğimiz, aidiyet duygusu taşıdığımız, mutlu olduğumuz Türkiye Cumhuriyetinin eşit ve saygın Türk vatandaşları olarak yaşamaya devam etmeliyiz. İlgili herkesi ve her kesimi Hemşinlilerin en doğal hakkı olan bu taleplerinin karşılanması için göreve davet ediyoruz. Öte yandan; yukarıda ayrıntıları ile açıkladığımız gelişmelerin, ulusal güvenliğimize tehdit teşkil edebileceği hususunu da ilgili ve yetkili kurumlarımızın dikkatlerine sunuyoruz.
Bilgilerinize
Saygılarımızla
Ankara Rize Dernekleri Federasyonu
Bursa Çayeli Kültür Yardımlaşma Dayanışma Derneği
Bursa Hopalılar Kültür ve Dayanışma Derneği
Çamlıhemşin Ayder Çevre ve Turizm Derneği
Çamlıhemşin Eğitim ve Kültür Derneği Ankara
Çamlıhemşin Eğitim ve Kültür Derneği Çamlıhemşin
Çayeli Aşıklar köyü Derneği
Çayeli Başköy Derneği
Çayeli Derneği
Çayeli Dernekleri Federasyonu
Çayeli Kemer Köyü Derneği
Hemşin Başköy Derneği
Hemşin Çamlıtepe Hilal Köyü ve Kantarlı Yardımlaşma Derneği
Hemşin Sosyal Sorumluluk ve Gelişim Derneği
Hemşinliler Derneği Akçakoca Hemder
Hemşinliler Eğitim ve Kültür Derneği
Kar-Der Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği
Pazarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği
Rize Çayeli Karaağaç,Çeşmeli, Yıldızeli Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği
Rize Çayeli Senoz Yöresi Derneği
Rize Çayeli Yeşiltepe Köyü Güzelleştirme Derneği
Rize Merkez İlçe Derneği
Rizeliler Kültür ve Eğitim Derneği
Subaşı (Haçapit) köyü güzelleştirme, kalkındırma ve geliştirme Derneği RİZE
SUBAŞI (HAÇAPİT) KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ İSTANBUL
SUBAŞI (HAÇAPİT)KÖYÜ KÖYÜ KÜLTÜR ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ANKARA
Antalya Hemşinliler Platformu adına ALİ ORHAN
Düzce Hopa Hemşinliler Platformu adına Nurettin Teke
Hopa Hemşinliler Platformu adına Şencan Kırçiçek
Bu haber 1045 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.
Rize Haber
Rize- Artvin Havalimanı`nda Pist Dolgusuna Geçildi
RİZE`nin Pazar ilçesi Yeşilköy mevkiinde, Türkiye`nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı`nda, çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Yorum : 0
Magazin
Ve Rize’de Beklenen Düğün gerçekleşti.
Rize’nin en renkli simalarından biri olarak bilinen ve tanınan, Rize’de derin siyasetin konuşulduğu her detaydan bilgi sahibi olan yılların esnafı Akademi Kitabevinin sahibi aynı zamanda Rize Belediye Meclis Üyesi Dursun Bilgili’den Rize eğitim, siyaset ve ticaret camiasının yıllardır beklediği o güzel haber nihayet geldi.
Yorum : 0
Siyaset
Her Türlü Darbeyi Lanetliyoruz
Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl Başkanı Saltuk Deniz 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle basın açıklaması yaptı.
Yorum : 0
Rizespor
Rize’ye Gelenin Ayakları Titreyecek!
Çaykur Rizespor’ un hocası yeni sezon için iddialı konuştu. Rize her takımın korkulu rüyası olacak
Yorum : 0
Rize Belediyesi
Başkan Kasap: “Ülkemizin Birliğini Yerle Bir Etmek İstediler”
Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, “Yapmak istedikleri ülkemizin birliğini, beraberliğini, ekonomisini yerle bir etmekti. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde atmış olduğumuz adımlarla belki on yılda gelebileceğimiz noktaya iki yılda ulaştık.” dedi
Yorum : 0
Rizespor
Rizespor Alt Yapıya Yeni Yüzler
Çaykur Rizespor’da alt yapı da yeni spor adamları göreve başladı.
Yorum : 0
Rize’ye Milli Kaleci! 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:09:00
Çaykur Rizespor, Ligde Kalıcı Olmayı Hedefliyor 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:06:00
İşte Rizespor`un 10 numarası: Ruben Riberio 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:05:00
İkizdere vadisi doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor 14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:12:00
Rize İl Sağlık Müdürü Tepe’nin Acı Günü 14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:06:00
GÜNÜN YAZARLARİ
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
 Çaykur` un Atölyeden 46 Fabrikaya Uzanan Üretim Yolculuğu
ÇAYKUR, ilk çay fabrikası olan Merkez Çay Fabrikası`nın kurulduğu 1947`den bugüne geçen süreçte fabrika sayısını 46`ya çıkardı
 `Liman sahasında futbol sahası kente ihanettir`
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Riport Yönetim Kurulu Başkanı Asım Çillioğlu, Rize Limanı`nın genişleme sahasında yapılması planlanan futbol sahasının kente ihanet olduğunu söyledi.
 Devlet teşkilatında yeniden yapılanma
Seçim bitti ama asıl iş yeni başlıyor. 24 Haziran seçimleri ile birlikte yeni bir döneme girdik. Devlet Teşkilatında yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Dünya da yaşanan gelişmelere paralel olarak böyle bir yapılanma gereklilik halini aldı. Dünya endüstri 4.0`ı yaşıyor. Hibrit savaşı yaşıyor. Küresel rekabet ve teknolojik gelişmeler yeni devlet yapılanmalarını ve yeni stratejileri zorunlu kılıyor. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Ortadoğu yeni bir döneme giriyor. Dünya yeni bir döneme gidiyor ve büyük bir rekabete sahne oluyor.
 Istanbul`a Ocaklı Başkan
Ülkü Ocaklarından yetişen Okan Ertorun MHP İstanbul il başkanlığına aday oldu
FOTO GALERİ
İzlenme 3480
İzlenme 8120
İzlenme 5794
İzlenme 6546
VİDEO GALERİ
İzlenme 5425
İzlenme 5650
UZMAN GÖRÜŞÜ
Rizehaber.Org sadece internet üzerinden yayin yapmaktadir. Tüm Haklari Sakları Saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Görsel Tasarım : Rizedeyiz.Com © 2008 | Yazılım : Rizedeyiz Bilgi İşlem - Rize Toplu Mesaj - Ajans53 Sigorta - Rize Kız Öğrenci Yurdu